Esu psichologė, grupių psichoterapeutė ir psichologijos dėstytoja. Vedu psichoterapines grupes suaugusiems bei konsultuoju juos individualiai, skaitau paskaitas, vedu mokymus/ seminarus krizių bei netekčių tematika. Psichoterapinio darbo patirtis – 10 metų; pedagoginio darbo aukštosiose mokyklose stažas – 15 metų. Prioritetinės sritys: tarpasmeninių santykių problemos, vienatvės išgyvenimas, netektys, psichologinės krizės.

Išsilavinimas

 • 1994 – 1999 m. Vaikystės pedagogikos (su psichologijos mokytojo specializacija) bakalauro studijos Klaipėdos universitete. Įgyta vaikų auklėtojo – pradžios mokyklos mokytojo ir psichologijos mokytojo kvalifikacija.
 • 1999 – 2001 m. Psichologijos magistro studijos Vilniaus pedagoginiame universitete. Suteiktas psichologijos magistro laipsnis ir mokytojo kvalifikacija.
 • 2004 – 2013 m. Grupinės analizės studijos Vilniaus universiteto ir Lietuvos grupinės analizės draugijos organizuotoje podiplominių studijų mokymo programoje. Įgytos psichodinaminės grupės terapeuto (2009 m.) ir grupių analitiko (2013 m.) kvalifikacijos.

  Profesinė patirtis

 • 1996 – 1999 m. savanoriška veikla Klaipėdos Dvasinės pagalbos jaunimui centre - mokomosios grupės užsiėmimų, seminarų vedančioji, Jaunimo linijos konsultantė.
 • 1999 – 2002 m. Vilniaus pedagoginio universiteto Psichologijos didaktikos katedros laborantė.
 • 2001 – 2008 m. Psichologijos pagrindų dalyko dėstytoja Socialinių mokslų kolegijoje.
 • 2002 – 2008 m. Vilniaus pedagoginio universiteto Psichologijos didaktikos katedros Psichologijos bakalauro studijų dėstytoja asistentė. Dėstyti dalykai : Grupių ir bendravimo psichologija, Netekčių psichologija. Taip pat vadovavau studentų praktikoms ir baigiamiesiems darbams.
 • 2002 – 2003 m. psichologijos dėstytoja Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakultete.
 • 2006 01 31 – 2006 04 30 parengtas ir išdėstytas paskaitų ciklas „Bendravimo psichologijos pagrindai ir ypatumai ekskursijų vedime“ Lietuvos turizmo asociacijos organizuojamuose gidų rengimo kursuose.
 • 2008 m. – iki dabar Lietuvos edukologijos universiteto Psichologijos bakalauro studijų dėstytoja lektorė. Nuo 2013 metų birželio iki 2015 metų rugpjučio mėnesio ir nuo 2016 metų sausio mėnesio iki dabar esu vaiko priežiūros atostogose.

  Dėstyti dalykai : Grupių ir bendravimo psichologija, Spec.kursas: baigiamo darbo rašymo metodika (2009 – 2013 m.), Netekčių psichologija. Taip pat vadovavau studentų praktikoms (2005 – 2013 m.) ir baigiamiesiems darbams (nuo 2006 m. buvau 38 studentų apgintų darbų vadovė).

 • 2015 05 15 – 2015 05 23 Psichologinio pasirengimo seminarai UAB Infomedia kontaktų centro darbuotojams.
 • 2015 m. spalio – lapkričio mėn. viešos paskaitos Medardo Čoboto trečiojo amžiaus universiteto Socialinės psichologijos fakulteto klausytojams psichologinių krizių ir netekčių tematika.
 • 2016 m. sausio – lapkričio mėn. Vilniaus universiteto ir Grupinės analizės draugijos grupinės analizės mokymo programos mokytoja.

  Publikacijos

 • Pileckaitė – Markovienė M., Stanišauskaitė A. 14 – 16 metų paauglių mokyklinio streso įveikos stilių ir savivertės sąsajos // Acta Pedagogica Vilnensia. – ISSN 1392 – 5016. – 2005, Nr. 14, p. 91 – 99.
 • Daugirdienė A., Stanišauskaitė A. (2005). Studentų mokslinių darbų rašymo bendrieji nurodymai: metodinė priemonė, skirta VPU Psichologijos specialybės studentams. – Vilnius: [VPU l –kla], 59 p.. – ISBN 9955 – 20 – 039 – 1.
 • Daugirdienė A., Stanišauskaitė A. (2009). Studentų mokslinių darbų rašymo bendrieji nurodymai: metodinė priemonė: antrasis pataisytas leidimas. – Vilnius: [VPU l –kla], 52 p. ISBN 978 – 9955 – 20 – 407 – 7.
 • Nasvytienė D., Daugirdienė A., Stanišauskaitė A. (2010). Magistro darbo rengimo metodinės rekomendacijos. [VPU l - kla], 102 p. ISBN 978-9955-20-565-4.
 • Bikelienė A., Daugirdienė A., Gulbinaitė B. (2013). Bendrieji studentų mokslinių darbų rašymo nurodymai ir užduotys. Vilnius: Lietuvos edukologijos universiteto leidykla. 142 p. ISBN 978-9955-20-915-7 .
 • Bikelienė A., Daugirdienė A., Gulbinaitė B. (2016). Bendrieji studentų mokslinių darbų rašymo nurodymai ir užduotys: pataisytas ir papildytas leidimas. Vilnius: Lietuvos edukologijos universiteto leidykla. 142 p. ISBN 978-9955-20-915-7 .
 • Straipsnis „Netektį patiriantis vaikas“ interneto portale http://www.tavovaikas.lt

 • Next